Schoolgids

De schoolgids van 2021-2022 kunt u hieronder vinden.

 

Escalatie ladder

 

 

Privacybeleid

Daltonschool Bommelstein vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht werd, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van ASG.

http://asg.asg-almere.nl/ibp