Dalton

Bommelstein is de enige openbare basisschool voor Daltononderwijs in de Landgoederenbuurt in Almere-Buiten. Bommelstein maakt deel uit van de Almeerse Scholengroep en is ingedeeld in Cluster Almere Buiten.  De school is genoemd naar het slot van Olivier B. Bommel uit de strips van Marten Toonder en draagt de gevleugelde uitspraak:

‘Als je begrijpt wat ik bedoel’

In oktober 1997 is Bommelstein met het  Daltoniseringsproces begonnen. In het jaar 2000 is het predikaat Daltonschool behaald! Iedere 5 jaar worden we als school gevisiteerd door afgevaardigden van de Nederlandse Dalton Vereniging om te waarborgen dat we een echte Daltonschool blijven.

Het Daltononderwijs is verbonden aan het plaatsje Dalton in de Verenigde Staten, waar Helen Parkhurst vanaf 1919 haar principes in de Highschool for Boys and Girls in de praktijk bracht. In 1904 begon zij haar loopbaan in een kleine dorpsschool met veertig kinderen, die zij zo goed mogelijk met individualiserend onderwijs trachtte te begeleiden. Van 1913 tot 1915 werkte Helen Parkhurst samen met Maria Montessori in Italië. Toen Helen Parkhurst weer terug in eigen land was, verspreidde zij de ideeën van de Italiaanse pedagoge met veel vuur. Toen zij de leiding kreeg van de school in Dalton, was de invloed van Montessori merkbaar. 

De principes en de praktijk van het Daltononderwijs bereikten Nederland via Engeland. In 1931 werd de Nederlandse Daltonvereniging opgericht, die het maandblad Dalton uitgeeft en een jaarlijkse conferentie geeft.

Wat houdt Daltononderwijs nu eigenlijk in? Op een Daltonschool wordt gewerkt volgens de Daltonprincipes. Daltononderwijs is in de eerste plaats een manier van omgaan met elkaar. Een werkhouding van kinderen en leerkrachten. 
In ons Daltonhandboek staat geschreven hoe wij dit in de praktijk brengen.

'Dalton is no method, no system, it's an influence; geen methode, geen systeem, maar een beinvloeding!'