Aanmelding

Aanmelding van een nieuwe leerling

Voor een inschrijving / aanmelden kunt u een afspraak maken met de directie. De directie en de intern begeleider zullen u dan een toelichting geven op de werkwijze van de school. Ook krijgt u een rondleiding door de school, zodat u de sfeer kunt proeven. Het inschrijfformulier willen we graag een half jaar van tevoren krijgen in verband met de benoeming van nieuwe leerkrachten, het regelen van de huisvesting en de aanschaf van het meubilair.

Wanneer u uw kind heeft aangemeld om ingeschreven te kunnen worden, heeft de school 6 weken ( 10 weken wanneer de Zomervakantie er tussen zit ) de tijd om te kijken of uw kind past op Bommelstein. Wanneer er bijvoorbeeld zorg is rondom de ontwikkeling van uw kind zal Bommelstein in sommige gevallen niet in staat zijn uw kind van het juiste onderwijs te voorzien. Wij zullen u dit binnen 6 ( tot 10 ) weken laten weten. Is er zorg nodig, die wij niet kunnen bieden, gaan wij ( indien uw kind 4 jaar is en Bommelstein uw eerste schoolkeuze is en dit middels een aanmedlingsformulier kenbaar heeft gemaakt) wel met u op zoek naar Passend Onderwijs voor uw kind.

Het aanmeldformulier ontvangt u bij uw intake gesprek.