Ziekmelding

Ziekmelding

Wanneer uw kind vanwege ziekte niet op school kan komen, geeft u dat dan aan via  Socials Schools: https://www.socialschools.nl/inloggen of bel tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 036 - 532 12 43. Dit kan ook ingesproken worden in de voicemail.                         

Voor verlof zoals: tandarts, huisarts en dergelijke, kunt u ook via Social Schools een aanvraag doen. Wij gaan er echter van uit dat dit vooral na lestijden afgesproken wordt.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de school contact met de ouders op. Bij opvallend vaak afwezige leerlingen moet de directie hier een melding van maken bij de leerplicht.