Groep 2

 

Algemeen

In groep 2 wordt per jaar met behulp van de methode Schatkist editie 3 aan verschillende thema’s gewerkt. Gedurende 4 weken wordt zo’n thema, dat past binnen de belevingswereld van kleuters, uitgewerkt in veel verschillende verplichte- en vrije-keuze activiteiten.

 Met Schatkist editie 3 begrijpen kleuters in groep 1 en 2 spelenderwijs de wereld om zich heen door onderzoekend en ontdekkend te leren.

Wat leren we?

 

​Ontdekken en leren in een speelse leeromgeving, aan de hand van leuke thema’s en spelactiviteiten. Kleuters mogen nog écht kleuter zijn. Antwoord op onderwijsbehoeften van álle kinderen: de drie niveaus ‘ster, maan en zon’ maken leren op maat mogelijk. Er is  keuze uit achttien ankers, die elk álle ontwikkelings gebieden van het SLO behandelen. Er is ook ruimte voor eigen inbreng, bijvoorbeeld met eigen thema’s (bijv. sint en kerst) en activiteiten. Schatkist stimuleert de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, creatief handelen en probleemoplossend denken. Schatkist editie 3 vormt het hart van de doorgaande lijn tussen Uk & Puk (kinderen van 0 tot 4 jaar), Veilig leren lezen (groep 3) en Pennenstreken (groep 1 tot en met 8).

 

Voor meer uitleg en video’s zie de volgende link:

https://www.zwijsen.nl/lesmethodes/schatkist/hoe-werkt-het/

Voor de leerdoelen bij de kleuters zie de volgende link:

https://documentatie.zwijsen.nl/schatkist_ed3/Algemeen/Z_SK_Doelenoverzicht_Totaal_Digiregie.pdf

 

Binnen de onderbouw leren de leerlingen kleine taken uit te voeren, eenvoudige opdrachten te begrijpen en aanvaarden, geconcentreerd en gestructureerd bezig te zijn en te komen tot begripsvorming. Daarbij is er ook elk dagdeel ruimte voor bewegingsonderwijs. Dat kan bestaan uit kring-, loop- en tikspelen of kleutergym met klein of groot materiaal in het speellokaal. Ook vrij spel, liefst buiten, behoort hiertoe.

Groep 2 werkt met een digitale takenkaart (meer informatie bij Dalton en Digikeuzebord). Hierbij kunnen de kinderen zelf plannen met de dagkleur en evalueren met een smiley. De volgorde van het werk mogen de kinderen, binnen bepaalde grenzen, zelf bepalen.

De ontwikkeling van uw kind wordt door de leerkracht gevolgd door het bijhouden van een uitgebreid observatie- en registratiesysteem. Met behulp van dit systeem wordt de individuele voortgang gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd met verdiepings- of herhalingsmaterialen