Groep 2

Algemeen

In de groep 2 wordt per jaar met behulp van de methode Inzichtelijk en Onderbouwd aan verschillende thema’s gewerkt. Gedurende 3 à 4 weken wordt zo’n thema, dat past binnen de belevingswereld van kleuters, uitgewerkt in veel verschillende verplichte- en vrije-keuze activiteiten.

Wat leren we?

​In de onderstaande bestanden kan u lezen wat de leerlingen leren met betrekking tot beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

Doelen beginnende gecijferdheid groep 2

Doelen beginnende geletterdheid groep 2

Binnen de onderbouw leren de leerlingen kleine taken uit te voeren, eenvoudige opdrachten te begrijpen en aanvaarden, geconcentreerd en gestructureerd bezig te zijn en te komen tot begripsvorming. Daarbij is er ook elk dagdeel ruimte voor bewegingsonderwijs. Dat kan bestaan uit kring-, loop- en tikspelen of kleutergym met klein of groot materiaal in het speellokaal. Ook vrij spel, liefst buiten, behoort hiertoe.

Groep 2 werkt met een digitale takenkaart (meer informatie bij Dalton en Digikeuzebord). Hierbij kunnen de kinderen zelf plannen met de dagkleur en evalueren met een smiley. De volgorde van het werk mogen de kinderen, binnen bepaalde grenzen, zelf bepalen.

De ontwikkeling van uw kind wordt door de leerkracht gevolgd door het bijhouden van een uitgebreid observatie- en registratiesysteem. Met behulp van dit systeem wordt de individuele voortgang gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd met verdiepings- of herhalingsmaterialen.