De MR

Binnen Bommelstein behartigt de MR de belangen van ouders en personeel, door mee te praten over de inhoud en de organisatie van het onderwijs, personele zaken en het te voeren beleid.

De MR komt 8 à 9 keer per jaar bijeen en bespreekt dan onderwerpen zoals:

  • het meerjarenplan van onze school;
  • de schoolgids;
  • de toetsopbrengsten;
  • de PR van de school;
  • diverse protocollen, zoals voor medicijngebruik of het pestprotocol.

Verder worden de vergaderingen van de GMR* en de CMR** bezocht. Hierdoor weten we wat er speelt binnen de andere ASG scholen in Almere.

Natuurlijk is het voor de MR erg belangrijk om te weten wat er bij u als ouders leeft. Aarzel dus niet om één van de leden aan te spreken als u bijvoorbeeld een onderwerp op de agenda wilt plaatsen.  Dit kan uiteraard op het schoolplein, maar wij zijn ook te bereiken via het mailadres van de MR:

MR_asg_Bommelstein@outlook.com

De notulen en de agenda’s van de vergaderingen kunt u vinden in een map op de leestafel in de gang.  Kijk hier gerust eens in als u meer wilt weten over de zaken die in de MR besproken zijn.

Een MR vergadering bestaat altijd uit een openbaar deel en een besloten deel, waarin eventuele vertrouwelijke onderwerpen behandeld worden.

Alle ouders zijn meer dan welkom om het openbare deel bij te wonen!

Laat u het ons even weten als u hier belangstelling voor heeft?

* GMR:                 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle ASG scholen

**CMR:                  Alle ASG scholen zijn onderverdeeld in een aantal clusters (groepen) die aangestuurd worden door een clusterdirecteur. Per cluster is een aparte medezeggenschapsraad opgericht.