Onze school

Welkom op de website van Bommelstein

Ons Daltononderwijs wordt gekenmerkt door 5 principes:

  • Zelfstandigheid,
  • Samenwerking,
  • Verantwoordelijkheid,
  • Effectiviteit  
  • Reflectie.

Op 11 oktober 2017 heeft onze school opnieuw het Daltoncertificaat ontvangen voor de komende 4 jaar. Sinds vorig schooljaar heeft de school naast de eerstgenoemde 3 principes het reflecteren een belangrijke plaats gegeven. Om tot reflecteren te komen moet er een proces zijn van evalueren ( alternatieven kiezen-uitproberen-handelen/ervaring-terugblikken-bewustwording van essentiele aspecten). Niet alleen de leerlingen reflecteren, ook de leerkracht. Op Daltonschool Bommelstein nemen we de ouders van onze kinderen ook mee in bovengenoemde processen, wat heeft geleid tot activiteiten geinitieerd vanuit de kinderraad in samenwerking met het team en de ouderraad. Bijvoorbeeld het organiseren van Koningsdag 2013 tot een nachtje slapen op school in 2017. 

Naast het Daltoncertificaat heeft Bommelstein, eind augustus 2015, verlenging gekregen van het basisarrangement. Uiteraard zijn wij daar enorm trots op!

Ook zijn we trotse bezitters van het vignet gezonde school.

 

Tot het einde van schooljaar 2023-2024 zijn de volgende groepen vol en kan er geen leerling meer geplaatst worden: groepen  5, 6 en 8. Groep 1 is vol tot aan de Kerstvakantie!

Vanaf januari starten we met een groep 0 voor de leerlingen die vanaf december/januari 4 jaar zijn geworden.