Groepen

Wij begeleiden en coachen kinderen tot zelfverzekerde mensen, die vol vertrouwen en met een vooruitziende blik plannen. Samenwerken vormt de basis van het leren van en met elkaar. Samenwerken is niet alleen hulp geven en krijgen, maar ook overleggen, luisteren naar anderen, je mening leren verwoorden en je mening kunnen bijstellen als er van anderen betere argumenten komen. Wij leren de leerlingen keuzes te maken en daar verantwoording voor te dragen.  Leerlingen krijgen een taak, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren. Daarom wordt er veel zelfstandig gewerkt en leren leraren de leerlingen zelfstandig problemen op te lossen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden in het beoordelingsproces van het werk. Zodoende leren de kinderen dat ze fouten mogen maken en leren ze hiermee om te gaan.

'Dalton is no method, no system, it's an influence;

geen methode, geen systeem, maar een beïnvloeding!'