Belangrijke adressen

Almeerse Scholen Groep                                        

Randstad 20-31                                                           
1314 BC  Almere                                                         
Postbus 60276    1320 AH  Almere                               

telefoon: 036 540 63 38                                                

clusterdirecteur: dhr. H. Vleerbos

Leerplichtambtenaar

 Postbus 200

telefoon: 036 - 5277674

Inspectie van het basisonderwijs:                               

info@owinsp.nl                                                           

Vragen over onderwijs:800-8051  en

GGD           

Jeugdarts                                                                             

Jeugdverpleegkundige                

Schoolmaatschappelijk werk                    

Schoollogopedie                                            

Boomgaardweg 4 

telefoon: 088 - 0029920

Passend Onderwijs Almere                                      

Louis Armstrongweg 120                                              
1311 RL Almere

036 76 70 200

www.passendonderwijs-almere.nl                     ...

Oké-punt

www.okepunt.nl  

Onderwijsgeschillen commissie                                

Postbus 85191                                                             

3508 AD  Utrecht

030-2809590                                                                

www.onderwijsgeschillen.nl