Kinderraad

Ieder schooljaar maken enkele leerlingen vanaf groep 5 tot en met groep 8 deel uit van de kinderraad. 

Zes tot acht keer per jaar vergaderen zij met de directie of Daltoncoördinator over o.a. de schoolomgeving, evaluatie van activiteiten, plannen van activiteiten en bedenken van verbeteringen ten aanzien van alles wat met Bommelstein te maken heeft. 

In de evaluatie wordt altijd de vraag gesteld: "Wat gaat goed en wat kan beter?".

Kinderen solliciteren hiervoor ieder jaar bij de directie of de Daltoncoördinator.