Reflectierapport

Reflectie op Bommelstein

Reflecteren is een persoonlijk proces. Het gaat over je eigen werk en je eigen mening daarover. Naast zelf een mening te vormen over hun eigen werk, zullen leerlingen ook moeten leren deze mening te delen met anderen en daarover te discussiëren. Door het ontvangen van feedback, complimenten en kritiek van medeleerlingen en vervolgens hierover na te denken, krijgt het reflecteren meer diepgang. Reflecteren geeft leerlingen inzicht in hun eigen manier van leren.

Pas wanneer kinderen hun eigen invloed op het werken onder woorden kunnen brengen, krijgen ze inzicht op effectief werk- en leergedrag. Zo kan een leerling die ‘geen zin’ als reden geeft voor slordig werken, nadenken over hoe hij zichzelf kan motiveren. Een vaardigheid waar hij de rest van zijn leven iets aan heeft.

Wij vinden het dan ook belangrijk dat kinderen betrokken worden in het beoordelingsproces van hun werkhouding, gedrag en samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De leerlingen vullen 2 keer per jaar een reflectierapport in. Een rapport waar zij hun mening kunnen geven over de bovengenoemde punten.

 

Beschrijving: http://www.driesprong-soest.nl/oudewebsite/info/Daltonhandboek%202010/IMA%20handboek2010/ontwikkelingslijnen%20binnen%20Dalton.jpg