Groep 8

Hieronder vindt u alle informatie wat nodig is m.b.t. groep 8

Rekenen

​Wij werken in groep 8 met Wereld in Getallen. Het eerste half jaar werken wij in 4 blokken. In onderstaande bestanden kunt u zien wat er behandeld wordt. Het laatste half jaar gaan wij alle geleerde thema's herhalen.

Hoe wij rekenen in groep 8

Rekendoelen Blok A1

Rekendoelen Blok A2

Rekendoelen Blok A3

Rekendoelen Blok A4

Taal

Wij werken met Taalactief.  Er zijn 8 verschillende thema's waarin gewerkt wordt aan woordenschat en taalverkennen. Hieronder staan de bestanden waar u kunt zien waar aan gewerkt wordt. Woordenschat is per thema, taalverkennen voor het hele schooljaar.

Taalverkennen Woordsoorten

Taalverkennen Zinsdelen

Woordenschat Thema 1

Woordenschat Thema 2

Woordenschat Thema 3

Woordenschat Thema 4

Woordenschat Thema 5

Woordenschat Thema 6

Woordenschat Thema 7

Woordenschat Thema 8

Spelling

Wij werken met Taalactief.  Er zijn 8 verschillende thema's waarin gewerkt wordt aan spelling en grammatica. Hieronder staan de instapkaarten en bestanden waar u kunt zien waar aan gewerkt wordt en hoe wij het toepassen. 

Grammatica Hulpkaart

Spelling instapkaarten

Engels

Wij werken met de methode 'Take it easy'. In een schooljaar werken wij in 6 verschillende units. Elke unit heeft een eigen thema waarin we leren: luisten, spreken, begrijpen en natuurlijk de woorden die bij dat thema horen. Hieronder staat hoe wij de leerlingen toetsen na een behandelde unit, een voorbeeldtoets en de woordenlijsten per unit.

Uitleg Take it easy

Voorbeeld toets Engels

Taalregels boek A

Taalregels boek B

Woordenlijst boek A

Woordenlijst boek B

Wereldoriëntatie

​Wij werken met de methode Argus Clou. Argus Clou is ‘professor in alles’: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Hij daagt kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries en onderzoeken kijkplaten. Met Argus Clou leer je ze aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek op een spannende manier! Hieronder de samenvattingen en begrippen die bij de thema's horen.

Aardrijkskunde samenvattingen en begrippen

Geschiedenis samenvattingen en begrippen

Natuur samenvattingen en begrippen

Topografiekaart thema 1

Topografiekaart thema 2

Topografiekaart thema 3

Topografiekaart thema 4

Topografiekaart thema 5

​Werkstukken en boekbespreking

​In groep 8 houden de leerlingen 2 boekbesprekingen. In het begin van het schooljaar wordt daar al een rooster van gemaakt, zodat de leerlingen weten wanneer ze aan de beurt zijn. Ze mogen hierbij een Powerpoint of Prezi maken. In onderstaand bestand kan u lezen wat er vertelt moet worden tijdens een boekbespreking. De leerlingen maken ook 2 werkstukken dit schooljaar. In onderstaand bestand kan u lezen op welke manier deze gemaakt moet worden. De twee werkstukken worden gepresenteerd in de klas (oude spreekbeurt). Het is leuk als de leerlingen dan spullen meeneemt over het onderwerp en een Powerpoint of Prezi erbij maakt.

Zo maak je een werkstuk