ouderhulp

De ouders dragen jaarlijks bij met hulp en een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van die ouderbijdrage bepaalt de ouder zelf. De gemiddelde ouder betaalt 15 euro of meer. Het schoolreisje kost jaarlijks rond de 30 euro,  dat maakt samen een bijdrage van minimaal 45 euro. Deze kunt u storten op de rekening van school onder vermelding van de naam van uw kind en waarvoor het geld bedoelt is: ouderbijdrage + schoolreisje, ouderbijdrage of schoolreisje.                                                                                                                        U kunt uiteraard in etappes betalen op rekeningnummer: NL46 INGB 0003 8489 28 o.v.v. ouderbijdrage

 

Het Bommelteam werkt per activiteit in werkgroepen. Deze zal tijdig vragen om ouderhulp via Social Schools; 

 

Vragen of aanmelden als lid of hulpouder? Stuur ons een mail naar de leerkracht van uw kind. Zij plaatsen u op de ouderhulp lijst.