Naschools aanbod

Namens Bommelstein en andere organisaties wordt onze leerlingen een naschools aanbod gedaan zoals: AKT, Playing for Success e.a.

Bij Playing for Success kunnen onze leerlingen vier maal per jaar worden aangemeld voor een lessencyclus. De kinderen van groep 5,kunnen  6, 7 en 8, na schooltijd, een lesaanbod doen op de velden van Almere City FC, de Kemphaan en KAF (Schouwburg). Kinderen krijgen hier oefeningen waarbij het vooral gaat om succeservaringen. Voor meer informatie http://www.playingforsuccess.asg-almere.nl/.

Ook via de Schoor wordt er via de Bommelbode aangegeven welke naschoolse activiteiten worden aangeboden.