Naschools aanbod

Bommelstein en/of de ouderraad organiseert verschillende activiteiten als Schoolvoetbal en de Avondvierdaagse.

Dit jaar zijn we ook gestart met het Mad Science. We hopen hier volgend schooljaar mee door te kunnen gaan, vanwege de enorme belangstelling. Mad science is voor de kinderen vanaf groep 4. 

Verder neemt de school actief deel aan Playing for Success. Vier maal per jaar kunnen we kinderen van groep 6, 7 en 8, na schooltijd, een lesaanbod doen op de velden van Almere City FC, de Kemphaan en KAF (Schouwburg). Kinderen krijgen hier oefeningen waarbij het vooral gaat om succeservaringen. Voor meer informatie http://www.playingforsuccess.asg-almere.nl/.

Samen met Wendy Spooren van de Schoor wordt er via de Bommelbode aangegeven welke naschoolse activiteiten worden aangeboden.